Strona główna linia Oferta linia Analizy i ekspertyzy

Analizy i ekspertyzy


Analizy i ekspertyzty

Analizy i ekspertyzy to pierwszy i najważniejszy krok do ustalenia długoterminowej, skutecznej strategii działania. Obszar tak strategiczny jak kształtowanie polityki energetycznej wymaga przeanalizowania wielu aspektów o zróżnicowanym charakterze, bez względu na to czy dotyczy to konkretnego podmiotu czy całego kraju.

W ciągu ostatnich lat zrealizowaliśmy kilkanaście ekspertyz i analiz, które odnosiły się do strategii pojedynczych przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego, jak i całego kraju. 

Wśród naszych Klientów znajdują się jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa pragnące zmienić politykę gospodarowania energią oraz instytucje publiczne obejmujące swym działaniem obszary kształtowania polityk energetycznych w kraju.

 

Przykłady zrealizowanych ekspertyz

  • Koncepcja Funkcjonowania Klastrów Energii w Polsce - Ministerstwo Energii
  • Analiza możliwości wykorzystania różnych źródeł ciepła na potrzeby systemów rozproszonych - Veolia Energia Polska S.A.
  • Strategia zmniejszenia emisyjności przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie alternatywnych źródeł energii - Jastrzębska Spóła Węglowa S.A.
  • Ścieżki dekarbonizacji: Model miksu elektroenergetycznego do roku 2035 wraz z analizą potencjalnych problemów bilansowania KSE z generacją wiatrową - Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
  • Analiza możliwości wykorzystania pojazdów zeroemisyjnych na potrzeby komunikacji miejskiej - miasto Zamość
  • Strategia rozwoju energetyki rozproszonej i klastrów energii - Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 

Chcesz poznać więcej szczegółów?


 

Subskrypcja