Strona główna linia Oferta linia Klastry energii

Klastry energii

Klastry energii to ostatnimi laty jeden z najbardziej rozwojowych trendów w branży energetycznej. W ciągu ostatnich lat w całej Polsce powstało ponad 100 takich organizacji, a w ich strukturach niejednokrodnie znajdują się najbardziej znaczące firmy z branży przemysłowej, wydobywczej i energetycznej.

Nie jest tajemnicą, że KIER to niekwestionowany lider w obszarze wsparcia rozwoju klastrów energii. Dzięki naszemu wsparciu powstału kilkanaście tego typu organizacji. Z naszej wiedzy w tym obszarze skorzystało także Ministerstwo Energii, na którego zlecenie wykonaliśmy multidyscyplinarną ekspertyzę pt. "Koncepcja funkcjonowania klastrów energii w Polsce". Dokument ten stanowi punkt wyjścia do szczegółowych rozważań w zakresie konstrukcji opdpowiednich przepisów prawa.

W 2019 roku staliśmy się częścią programu KlastER, w ramach konsorcjum w składzie Ministerstwo Energii, AGH oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych pracuje nad stworzeniem innowacyjnych rozwiązań prawnych i technicznych w sakresie wdrożenia energetycznej gospodarki cyrkularnej. To właśnie na zlecenie NCBJ wykonamy bardzo ważną część tego projektu, która następnie zostanie pilotażowo wdrożona w wybranych certyfikowanych klastrach.

 

 

 

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Subskrypcja